سمینارها و کارگاه های آموزشی برای معامله گران

شرکت ما با دقت به سازماندهی سمینارهای آموزشی تمرکز می کند، زیرا معتقدیم که این کلید موفقیت تجاری در بازار فارکس است. ما در ارائه دانش عملی برای هر شرکت کننده در سمینارها تمرکز می کنیم. یک معامله گر بسیار حرفه ای که بسیاری از نظریه ها را آموخته و چندین سمینار در مورد تجارت را گذرانده است، باز هم ناتوان است اگر در گذشته هرگزمعاملاتی در حساب حقیقی انجام نداده است.

در هر صورت، آموزش و سمینار فارکس کمک های ارزشمندی برای رشد حرفه ای هر یک از معامله گران ارائه می دهد. ما اطلاعاتی را ثبت نکرده ایم که دانش آموخته شده در این سمینارها تا چه حدودی در عمل استفاده نمیشوند. در طول سمینار شما می توانید از اشتباهات خود یا کاستی های خود مطلع شوید. حتی بهتراز آن، در معامله گری برای توسعه استراتژی خود از آنها استفاده کنید. در صورتی که هیچکدام به کار نیاید، می توانید به سادگی سؤالات خود را از سخنرانان متخصص سوال کنید.

عجله کنید و برای سمینارهای ما ثبت نام کنید و می توانید مهارت های معامله گری خود را بهبود بخشید!

Seminar

Free Master Class in Botswana - Financial Market and Forex Secrets

SuperForex free event on September, 2nd in Gaborone, Botswana

Robert Thompson
۱۳ شهریور ۱۴۰۲

Seminar

Free Forex Classes on April 1

We held a Forex Event for local trading community in Mbombela, South Africa.

Robert Thompson
۲۱ فروردین ۱۴۰۲

Seminar

Seminar in Tanzania - The New York Session

On January 20 SuperForex organized a special trading seminar in Mwanza, Tanzania.

Robert Thompson
۰۷ بهمن ۱۴۰۱

Seminar

Seminar in Zambia - The Complete Guide to Forex Trading

SuperForex Seminar on October 29-30 2022, Zambia

Robert Thompson
۱۲ آبان ۱۴۰۱

Seminar

Seminar in Arusha, Tanzania on June 25 2022

We held a Forex event for the local trading community in Arusha, Tanzania.

Robert Thompson
۱۳ تیر ۱۴۰۱

Seminar

Trading seminar in Dodoma, Tanzania

The seminar took place at the VETA Training Center and was designed to both offer an introduction to the Forex market and also expand upon specific trading strategies.

Robert Thompson
۰۷ آبان ۱۴۰۰

Seminar

Seminar in Tanzania – Simple Strategies that work better in Forex

SuperForex seminar on October 9 2021, Tanzania.

Robert Thompson
۲۳ مهر ۱۴۰۰

Seminar

How to trade Forex: event in Sasolburg, South Africa

On October 8 SuperForex held a trading seminar in Sasolburg, South Africa. Here are some highlights from this event.

Robert Thompson
۲۱ مهر ۱۴۰۰

Seminar

Meeting with Clients in Ghana

Edmond Amoah, one of our partners in Ghana, recently organized a get-together with local traders.

Robert Thompson
۳۱ تیر ۱۴۰۰