Salinan Forex Kedudukan

Forex salinan kedudukan pada halaman ini anda boleh memantau aktiviti peniaga-peniaga terpilih ("Sarjana") yang telah bersetuju untuk mengambil bahagian dalam program ini dan telah memberi mereka kebenaran untuk menyalin perdagangan mereka. Pengiraan penarafan yang anda lihat adalah berdasarkan berapa cekap setiap deposit yang digunakan untuk mencapai keuntungan semasa.

BalanceProfitTraded lost
USD 77,797.98USD 24,127.1036.11
TZS 60,547.02TZS 12,479.790.26
USD 44,220.69USD 1,388.9610.4
USD 19,395.97USD 907.5055
USD 22.82USD 35.701.27
USD 29.75USD 6.970.93
USD 37.83USD 0.870.75
€190.52€0.700.2
USD 35,792.37USD 0.000
USD 31,655.60USD 0.000
USD 2,069.52USD 0.000
USD 22,263.54USD 0.000
USD 165.38USD 0.000
USD 25.80USD 0.000
USD 79.96USD 0.000
USD 151.10USD 0.000
USD 14.14USD 0.000
USD 1,982.16USD 0.000
USD 1,719.27USD 0.000
USD 247.66USD 0.000
USD 9,463.54USD 0.000
€21,858.13€0.000
USD 181.05USD 0.000
USD 33,907.73USD 0.000
USD 294.00USD 0.000
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Next