Biểu đồ các loại Thưởng SuperForex

Đến với SuperForex, bạn có nhiều sự lựa chọn loại thưởng mà bạn muốn áp dụng. Bởi vì một số loại thưởng không tương thích với các loại khác, chúng tôi đưa ra biểu đồ so sánh này để bạn có thể dễ dàng xác định loại thưởng nào phù hợp với nhu cầu của bạn. Bạn cũng có thể tìm hiểu thêm về từng loại thưởng trước khi áp dụng loại nào từ Tủ Khách hàng.

Easy DepositWelcomeEnergy+Hot
Deposit increase
3000%
100%
75%
150/300%
Nạp tiền Tối thiểu
1 USD
1 USD
1 USD
1 USD
Nạp tiền Tối đa
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Nạp tiền Tối đa
1:100
1:100
1:1000
1:1000
1:1000
Khối lượng Giao dịch Tối đa
0.5 lots
0.5 lots
Unlimited
Unlimited
Unlimited
Thưởng có thể Rút?
Lợi nhuận trên tiền Thưởng có thể Rút?
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Mở Lợi nhuận từ Thưởng bằng Giao dịch?
Yes
Yes
Tài khoản đã Xác minh
Yes
Hủy thưởng khi Rút tiền
In full
Partly
Partly
In full
In full
Khả năng Áp dụng
Once
Once per account, Max 3
Once per account
Once per account
Once per account, Max 3
Cộng Thưởng
Twice
Once
On Each Deposit
On Each Deposit
Once
Tương thích với loại Thưởng khác
Hot
Energy+