Không mất Phí khi Nạp và Rút tiền

Không cần lo lắng về Tiền hoa hồng

Về Chương trình này

SuperForex cung cấp cho bạn hơn 30 phương thức nạp và rút tiền. Chúng tôi chỉ làm việc với những đối tác tài chính tin cậy và sẽ trả toàn bộ hoặc một phần phí trung gian được tính bởi hệ thống thanh toán khi khách hàng nạp tiền với chúng tôi. SuperForex không tính bất kỳ phí thanh toán nội bộ nào đối việc nạp hoặc rút tiền.

Việc giữ tiền và thông tin cá nhân của bạn an toàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Để tăng thêm sự an toàn, chúng tôi sử dụng mã hóa để bảo vệ chi tiết tất cả những giao dịch tài chính của bạn trên Internet. Bạn có thể nhanh chóng rút tiền vào bất kỳ thời gian nào trong ngày, ví dụ khi bạn sử dụng Skrill hoặc Neteller và nhận tiền vào tài khoản của mình trong vòng năm phút!

Ưu điểm của Chương trình Không tính Phí:

Không giới hạn số tiền nạp và rút.

Hợp lệ với tất cả phương thức nạp và rút tiền.

Hỗ trợ khác hàng đầy đủ ở mọi giai đoạn.

Chuyển tiền ngay.

Thực hiện Nạp tiền

* Chúng tôi khuyến khích khách hàng quốc tế liên hệ với ngân hàng của họ về bất kỳ loại phí nào mà họ có thể chịu khi chuyển tiền, bao gồm phí chuyển đổi tiền tệ.