Superforex Money

Chiết khấu 7% trên mỗi lần Nạp tiền

About SuperForex Money

Khách hàng SuperForex giờ đây có thể hưởng lợi từ ưu đãi đặc biệt - Phiếu SuperForex Money! SuperForex Money là một cách thức đơn giản khi nạp tiền vào tài khoản giao dịch của bạn và sử dụng chiết khấu 7% trên tổng số tiền nạp.

Phiếu SuperForex Money sẵn có với các khoản tiền từ 10, 50, 100, 500 và 1000 USD. Những định giá này được triết khấu 7% - điều này có nghĩa rằng, ví dụ, phiếu áp dụng cho số tiền là $100, thì bạn thực sự chỉ mất $93.

Bạn có thể mua phiếu SuperForex Money từ Nhà môi giới Giới thiệu tại khu vực của bạn. Đội ngũ SuperForex sẽ trả phần triết khấu.

SuperForex Money vaucher $10
SuperForex Money vaucher $50
SuperForex Money vaucher $100
SuperForex Money vaucher $500
SuperForex Money vaucher $1000

Lợi ích khi Sử dụng SuperForex Money:

Triết khấu 7% trên tất cả giá trị nạp tiền.

Phiếu không hết hạn

Không giới hạn sử dụng và giá trị phiếu

Mọi loại Tiền tệ để Thanh toán

Tính toán SuperForex Money

Ví dụ, nếu bạn muốn mua $100 Malaysian ringgit, với 7% chiết khấu, thì số tiền sẽ là $93; nếu bạn sử dụng tỷ giá USD/MYR là 4.4 tại thời điểm bạn yêu cầu, thì bạn sẽ phải trả 93 x 4.4 = 409.2 MYR đối với phiếu $100.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến SuperForex Money, vui lòng liên hệ với phòng đối tác của chúng tôi.