Tài khoản Giao dịch Đồng tiền Quốc gia*

Mở Tài khoản Nhanh chóng và Đơn giản

Về Đồng tiền Quốc gia

Tất cả khách hàng có thể mở tài khoản bằng USD, EUR và GBP và sử dụng những loại tiền tề này để nạp và rút tiền. Nhưng nếu bạn muốn sử sụng đồng tiền quốc gia trong giao dịch tài chính của mình, bạn sẽ có cơ hội mở tài khoản bằng tiền tệ tương ứng, vì điều này cho phép bạn thực hiện các giao dịch về tiền một cách thoải mái hơn, đồng thời cũng giúp bạn tránh được phí chuyển đổi.

Ưu điểm khi mở Tài khoản bằng Đồng tiền Quốc gia

Nhanh chóng

Bạn có thể mở tài khoản bằng đồng tiền quốc gia trên trang này. Sau đó, bạn sẽ ngay lập tức nạp tiền và bắt đầu giao dịch.

Thuận tiện

Tài khoản đồng tiền quốc gia sẽ cho phép bạn tránh được những chi phí tăng thêm. Giờ đây, bạn luôn có thể giao dịch và rút lợi nhuận bằng loại tiền tệ thuận tiện nhất cho bạn.

Miễn phí

Việc mở tài khoản hoàn toàn miễn phí và chúng tôi không tính phí dịch vụ đối với tài khoản này.

Làm thế nào để Mở Tài khoản?

Bước 1

Điền vào mẫu tại phía cuối trang

Bước 2

Chọn Tiền tệ Tài khoản

Bước 3

Thực hiện nạp tiền và bắt đầu giao dịch!